Lokacija

Lega kampa znotraj Krajinskega parka Strunjan odpira možnosti za sprehode v naravi. Kot edino širše zavarovano območje v Sloveniji, katerega del je tudi morje, se Krajinski park Strunjan ponaša z najdaljšim odsekom naravne obale v Tržaškem zalivu, nad katero se vzpenja geološko še vedno aktiven flišni klif. Izredna pestrost življenjskih okolij in njihova ohranjenost sta vzrok veliki biotski raznolikosti. Del krajine so tudi še danes aktivne Strunjanske soline in laguna Stjuža kot ostanek nekdanjega ekstenzivnega ribogojstva, ki predstavljata območje slanega mokrišča. 

Zaradi edinstvene povezanosti morja, obale in njenega zaledja ter ljudi in njihove stoletne dediščine je Krajinski park Strunjan dragocen košček jadranske obale.

Camping Belvedere Izola
Dobrava 1a
6310 Izola

T: +386/5/660 51 00
F: +386/5/660 51 82
M: +386/41/661 555
E: belvedere@belvedere.si